Redakce.org » NETzin.cz Finance e22.cz Apu.cz CZinfo.ORG Pedia.cz Č. Budějovice Lublog.cz

Evropané důvěřují online datovým úložištím

8. 6. 2012 v 09.54 · Rubrika: Tiskové zprávy

Podle průzkumu společnosti Microsoft, kterého se zúčastnilo více než deset tisíc respondentů ve věku od čtrnácti do šedesáti let včetně téměř sedmi set Čechů, dnes 67 % Evropanů využívá k zálohování e-mailů online datová úložiště.

V České republice ale uživatelé nejvíce online zálohují a sdílejí fotografie, což potvrdily téměř tři čtvrtiny dotázaných Čechů. Téměř 40 % dotázaných Evropanů nemá pro výběr cloudové služby žádná speciální kritéria. 34 % Evropanů a dokonce 54 % Čechů si však vybírá službu, která nabízí nejlepší podmínky, například nejvyšší kapacitu nebo možnost přístupu k datům z různých zařízení.

Nejčastěji k přístupu k souborům využívají respondenti své vlastní počítače (58 %). V České republice využívá k uvedeným účelům osobní počítač dokonce 71 % dotázaných, což výrazně převyšuje evropský průměr. Častěji než Češi využívají své PC k přístupu ke svým datům už jen Italové. Zajímavé je také zjištění, že více než 40 % Evropanů přistupuje k online službám prostřednictvím mobilního telefonu, zde nejsou výjimkou ani Češi.

Dále z průzkumu vyplývá, že téměř polovina českých respondentů by byla ochotna zaplatit menší finanční obnos, pokud by byla jejich data čistě hypoteticky odcizena, a to částku do 2 500 Kč (28 %), obnos nad 2 500 Kč by zaplatilo 18 % dotázaných, ale více než 25 000 Kč by uhradila pouze 3 % dotázaných. Respondenti na datových úložištích naopak oceňují snadný přístup ke svým dokumentům kdykoliv a odkudkoliv a možnost jejich sdílení s kolegy, přáteli a rodinou (32 %).

U svých datových center však Microsoft možnost odcizení vylučuje, protože jsou zabezpečena přísnými světovými standardy a certifikacemi. Proti zneužití dat má Microsoft navíc nastavena velmi přísná interní pravidla. Do datových center Microsoftu má například přístup jen pár vybraných jedinců a ani ti neví, kde přesně jsou data té které osoby uložena.

„Využití online datových úložišť oceňují zejména ti uživatelé, kteří chtějí mít ke svým datům neustálý přístup a nechtějí být vázání pouze přístupem z jednoho místa. Oceňují také velký prostor, který je možno získat zdarma. Například služba Microsoft SkyDrive nabízí kapacitu 7GB zdarma, s možností přikoupit další prostor,“ uvedl Lukáš Křovák, manažer divize Windows Client ve společnosti Microsoft.

Průzkum byl zorganizovaný ve čtrnácti evropských zemích*, včetně České republiky, a v Jižní Africe. Ke sběru dat byly využity online dotazníky a portály MSN společnosti Microsoft.

Přidejte si Netzin do své RSS čtečky

Autor:  

Přidat komentář

   Tipy na obsah:   Webhosting v ČR   RSS agregátory   Affiliate programy   Fotobanky   Technologie připojení k internetu   Návod na tvorbu webu v HTML a CSS