Redakce.org » NETzin.cz Finance e22.cz Apu.cz CZinfo.ORG Pedia.cz Č. Budějovice Lublog.cz

APEK radí: Nový občanský zákoník – co nejdůležitějšího se mění pro e-shopy?

15. 1. 2014 v 10.46 · Rubrika: Podnikání na Internetu

APEKAPEK (Asociace pro elektronickou komerci) připravila nejen pro své členy přehled nejdůležitějších změn týkajících se provozování e-shopů.

Na co se tedy musí internetoví prodejci připravit a co by měli dodržovat?

O čem zákazníka předem informovat?

Stejně jako dosud je prodávající povinen předat spotřebiteli zákonem stanovené informace ještě před tím, než dojde k uzavření kupní smlouvy a tedy nákupu samotnému. Seznam informačních povinností se přitom rozšířil o několik bodů, z nichž za nejdůležitější lze považovat povinnost poskytnout spotřebiteli předem formulář pro odstoupení od smlouvy (které však spotřebitel nemusí při odstoupení využít).

Další nové informace, které musí obchodník spotřebiteli poskytnout, jsou mimo jiné:

 • Poučení o tom, že v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží
 • Poskytnutí údajů o právech vznikajících z vadného plnění
 • Údaj o případné povinnosti zaplatit zálohu
 • Údaj o existenci, způsobu a podmínkách případného mimosoudního vyřizování stížností spotřebitele

Poskytnutí obchodních podmínek

Nejzásadnější informací z oblasti poskytování obchodních podmínek spotřebitelům je to, že z NOZ jednoznačně plyne povinnost tyto předat spotřebiteli v kompletní podobě před uzavřením smlouvy.

Hypertextové odkazy a podobné úpravy již nebudou stačit, obchodníci tedy v zásadě mají jedinou možnost – zasílat obchodní podmínky v e-mailu potvrzujícím přijetí objednávky.

Mění se odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů?

Jestli je nějaká legislativní oblast mezi provozovateli e-shopů neustále diskutována, je to právo spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů bez udání důvodů.

NOZ přináší jednu hlavní pozitivní zprávu, a to vyjasnění stavu, kdy spotřebitel odstoupí od smlouvy, ale nevrátí zboží. Od 1. Ledna 2014 v takovém případě obchodník nebude muset vrátit finanční prostředky, dokud spotřebitel zboží nevrátí nebo neprokáže jeho odeslání.

Naopak nepříjemné dopady může mít nesplnění informačních povinností. V takovém případě může spotřebitel odstoupit od kupní smlouvy až do jednoho roku a čtrnácti dnů.

Jaké jsou tedy hlavní změny:

 • Spotřebitel může odstoupení od smlouvy do 14 dnů odeslat, nikoli doručit jako dosud
 • Jestliže obchodník nepoučí spotřebitele v souladu s NOZ, lhůta pro odstoupení se prodlužuje na 1 rok a 14 dní
 • Spotřebitel je povinen odeslat zboží obchodníkovi zpět do 14 dnů od odstoupení
 • Obchodník musí vrátit spotřebiteli finanční prostředky do 14 dnů od odstoupení. Může je však zadržet do doby, kdy spotřebitel doručí zboží zpět nebo prokáže jeho odeslání
 • Spotřebitel má právo na vrácení nákladů za dopravné v nejlevnější nabízené variantě dopravy obchodníka (osobní odběr se nezahrnuje.
 • áruka, reklamace

  Přestože dlouhodobě obchodníci nejvíce řeší odstoupení od kupní smlouvy, NOZ způsobil největší ohlasy v oblasti (nově) práv z vadného plnění. Dosud nepanuje jednoznačná shoda především ohledně zákonné záruky 24 měsíců, přesto však z aktuálních názorů vyplývá, že zřejmě zůstává zachována.

  A jak je to tedy s dalšími body:

  • Odpovědnost prodávajícího za vady je nově označována jako „práva z vadného plnění“
  • Otázka zákonné záruky není dosud jednoznačně vyřešená, přesto doporučujeme obchodníkům nadále ke spotřebitelům přistupovat jako dosud
  • Rozpor s kupní smlouvou NOZ nadále nezná, nicméně princip zůstává zachován +
  • Vady se již nedělí na odstranitelné a neodstranitelné, ale na podstatné a nepodstatné. Podle toho se také postupuje při jejich řešení.

  Co obchodníky nyní čeká?

  V současné době již musí provozovatelé internetových obchodů postupovat podle NOZ. To znamená, že v obchodních podmínkách musí být změněné odkazy na jednotlivá zákonná ustanovení, doplněny rozšiřující informace vyplývající z nové úpravy, připravený formulář pro spotřebitelské odstoupení od kupní smlouvy ke stažení a fungovat také musí zasílání aktuálních obchodních podmínek v e-mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Změny se samozřejmě dotkly také reklamačních řádů a informací o právech z vadného plnění.

  Kde hledat pomoc s VOP?

  APEK stejně jako v minulosti také v roce 2014 připravil ve spolupráci s advokátní kanceláří Mašek, Kočí, Aujezdský ke stažení na svých webových stránkách Vzorové obchodní podmínky.

  Zatímco členové Asociace je již měli k dispozici stejně jako právní školení v průběhu prosince, pro veřejnost byly uvolněny nyní. Tyto podmínky mohou pomoci především malým e-shopům s úpravami, přesto je vždy třeba zvážit odbornou konzultaci s ohledem na konkrétní potřeby obchodu.

  Zdroj: APEK

  Přidejte si Netzin do své RSS čtečky

  Autor:  

  Provozovatel Netzinu, autor knihy o WordPressu, publicista, blogger.

Přidat komentář

   Tipy na obsah:   Webhosting v ČR   RSS agregátory   Affiliate programy   Fotobanky   Technologie připojení k internetu   Návod na tvorbu webu v HTML a CSS