Redakce.org » NETzin.cz Finance e22.cz Apu.cz CZinfo.ORG Pedia.cz Č. Budějovice Lublog.cz

Air Telecom dostal pokutu za klamavé obchodní praktiky

15. 2. 2015 v 08.48 · Rubrika: Telekomunikace

Pokutu 120 tisíc korun udělil Český telekomunikační úřad za podvodné jednání obchodních zástupců a Air Telecom ji již zaplatil.

ČTÚ

Šlo o to, že obchodní zástupci prodávající služby virtuálního operátora Air Telecom uváděli nepravdivé informace při podepisování smluv se spotřebiteli. K těmto deliktům došlo v průběhu roku 2013.

V řízení, které bylo zahájeno z podnětu 17 stížností spotřebitelů, ČTÚ rozhodl, že se společnost Air Telecom porušení zákazu dopustila tím, že její obchodní zástupci opakovaně při návštěvách domácností spotřebitelů uvedli nepravdivé údaje. Obchodní zástupci například uváděli, že obchodní společnost Telefónica Czech Republic na trhu končí, případně, že návštěvu uskutečňují z důvodu kontroly nebo výměny telefonního přístroje. Tímto poskytnutím nepravdivé informace bylo možné s ohledem na zdravotní stav a věk těchto spotřebitelů (nejmladšímu z nich v té době bylo 72 a nejstaršímu 85 let) vyvolat oprávněné obavy, že z důvodu zrušení linky stávajícím poskytovatelem a neuzavřením nové smlouvy s Air Telecomem zůstanou bez možnosti přivolat si v případě potřeby pomoc. ČTÚ tuto okolnost hodnotil jako přitěžující.

ČTÚ v odůvodnění rozhodnutí uvedl, že smlouva není řádně uzavřena, pokud strana užije nepravdivého údaje, spotřebitel byl uveden obchodním zástupcem v omyl, a má tak právo namítnout neplatnost takto uzavřené smlouvy, která není odrazem jeho pravé a svobodné vůle. Takový právní úkon není perfektní.

Air Telecom v rámci řízení uvedl, že popsané jednání je zjištěno jen na základě jednostranného tvrzení příbuzenstva. Smlouva se zákazníky byla ovšem ověřena řádným způsobem a proběhly
i verifikační rozhovory. Současně uvedl, že osoby uzavírající smlouvu nebyly jeho obchodními zástupci a není zřejmé, proč by měl za jejich jednání odpovídat.

V řízení bylo v šesti případech prokázáno, že obchodní zástupci jednali jménem a na účet Air Telecomu, a z toho důvodu je účastník řízení plně odpovědný za jejich jednání.

Přidejte si Netzin do své RSS čtečky

Autor:  

Přidat komentář

   Tipy na obsah:   Webhosting v ČR   RSS agregátory   Affiliate programy   Fotobanky   Technologie připojení k internetu   Návod na tvorbu webu v HTML a CSS